Kuvitetut ohjeet ruotsalaisen puolijoukkueteltan kasaamiseen

Ruotsalaisen puolijoukkueteltan kasausohje

Paketin sisältö

 • 1 kpl Telttakangas
 • 1 kpl Metallinen kaminan piipun / keskisalon sovitekappale telttakankaaseen
 • 1 kpl Kamina
 • 5 kpl Kaminan piipun kappale
 • 1 kpl Kaminan kehto / keskisalon teline
 • 13 kpl Kiila
 • 11 kpl Telttakeppi
 • 1 kpl Kuivausteline
 • 8 kpl Niputettu juuttinaru
 • 1 kpl Kettinkilenkkihärpäke

Teltan kiilojen ja narujen lukumäärien on huomattu vaihtelevan. Tarvittavia osia löytyy kuitenkin aina tarvittavasti jotta teltta saadaan täyteen käyttövalmiuteen.

Teltan kasaaminen

Näin aluksi on hyvä tietää

Ruotsalaisen puolijoukkueteltan kasaaminen vaatii näiden ohjeiden lukemista ja sisäistämistä. Ohjeissa selitetään teltan kasaamisen eri vaiheet. Nämä vaiheet ovat telttapaikan valitseminen, sovitekappaleen kiinnitys telttakankaaseen, telttakankaan levitys teltan kasaamispaikalle, keskisalkona toimivan kaminan piipun kokoaminen, kiinnitys sovitekappaleeseen ja pystyttäminen, kiilojen kiinnitys ja telttakeppien asennus. Nämä vaiheet täytyy suorittaa oikeassa järjestyksessä, jotta teltan pystyttäminen on iloisin mielin mahdollista. Bonus-vaiheita ovat kuivaustelineen kiinnitys ja kaminan kiinnitys. Ilman ohjeita toiminen johtaa teltan pystyttäjän kasvaneeseen riskiin hajota.

Kasaaminen vaatii

 • 3 – 6 kpl Ihminen
 • 15 min – 120 min Aika
 • 1 kpl Motivaatio/Ihminen

On suositeltavaa, että ainakin aluksi yksi henkilö toimii toiminnan johtajana ja ystävällisesti tukahduttaa oma-aloitteisuuden ja kekseliäisyyden muilta teltan kasaajilta. Johtajasta luopumista kannattaa harkita vasta kun SA-INT-tyylisen telttarallin jälkeen teltan kasaaminen rupeaa olemaan jo toinen luonto ja kaikki tietävät mitä tehdä.

Olemme käyneet läpi kasaamismielialaa nostattavan alustuksen ruotsalaisen PJ-teltan kasaamiseen. Siirrymme suorittamisen ohjeistamisen ensimmäisiin vaiheisiin.

Teltan pystyttämisen vaiheet

1. Sopivan telttapaikan valitseminen

Valitse hyvä paikka teltalle. On suositeltavaa, että maasto on tarpeeksi muhkeaa pitämään kiiloja aloillaan vielä siinäkin vaiheessa kun niihin kohdistuu vetoa. Kallioista tai hötöhiekkaista maastoa kannattaa välttää, vaikka eivät nekään pienellä kikkailulla aivan mahdottomia esteitä ole. Olisi myös kiva teltassa mahdollisesti yöpyviä ajatellen että alusta olisi mahdollisimman tasainen, ei viettäisi mihinkään suuntaan, eikä missään nimessä sijaitse supan pohjalla – se on eri kurjaa herätä vesisateella kuopan pohjalle sijoitetusta lainehtivasta teltasta.

2. Metallisen kaminan piipun sovitekappaleen kiinnitys telttakankaaseen

Ennen telttakankaan levitystä kannattaa tarvikkeiden mukana tuleva telamiinaa muistuttava metallinen sovitekappale asentaa telttakankaanseen. Asentaminen tapahtuu siten, että telttakankaan huipusta löytyvän aukon reunat vedetään sovitekappaleen reunojen ja kiritysketjun väliin. Tämän jälkeen valitaan sopiva kireys kiinnittämällä kiristysketju siihen tarkoitettuun koukkuun ja käännetään kammesta ketju kireälle kankaan päälle. Varmista että telttakangas ei irtoa sovitekappaleesta vetämällä. Ei irtoa? Hyvä!

3. Telttakankaan levitys teltan kasaamispaikalle

Nyt kun sovitekappale on kiinni telttakankaassa, voidaan telttakangas levittää teltan kasaamispaikalle, mielellään oviaukko pois päin vihollisesta, vaarallisesta maastosta tai anniskelualueesta. Tässä vaiheessa saa suhteellisen hyvän kuvan siitä, mitä kaikkia ikäviä maaston elementtejä teltan alle tulee sijoittumaan.

4. Keskisalkona toimivan kaminan piipun kokoaminen, kiinnitys sovitekappaleeseen ja pystyttäminen

Seuraavaksi askarrellaan kaminan piipusta koostuva keskisalko kasaan ja pystytetään teltta sen varaan. Tämän telttarakennelmaa kannattelevan elementin osat löytyvät sekä telttatarvikelaatikosta sekä kaminan sisältä. Alimmaiseksi tulee H-mallinen teline, jonka yläpäässä on sovite kaminaan ja kaminan piipun välille. Tämän telineen päälle kasataan piippu piipun kappaleista siten, että ylimmäiseksi tulee se kappale, joka on levitetty sopivaksi lukittumaan telttakankaaseen kiinnitettyyn sovitekappaleeseen.

Keskisalon valmistuttua voidaan se viedä teltan sisään oviaukosta ja sovittaa telttakankaan huippuun kiinnitetyn sovitekappaleen läpi. Keskisalkona toimivan piipun pitäisi upota sovitteeseen noin 20 cm matkan. Kun keskisalko on kiinni sovitteessa, voidaan salko nostaa kokonaan pystyyn. Mikäli kaminaa ei käytetä, voidaan keskisalkon teltan ulkopuolelle jääneeseen nysään sitoa kiinni parit narut, jotta keskisalko pysyisi pystyssä kasaamisen ajan. Jos kaminaa käytetään, on tärkeää että poistat syttymisherkät narut piipusta. Jos olet niin kuin me täällä Varustelekassa, niin sijoitat yhden taistelijan telttakankaan sisälle pitämään keskisalkoa pystyssä muiden askarrellessa kiilojen kanssa!

5. Kiilojen kiinnitys

Kiiloja kiinnittäessä kannattaa aina telttakangas kiristää vastakkaisista kulmista kireälle ja iskeä kiilat maahan pitämään kulmat aloillaan. Kun neljä ensimmäistä vastakkaista kulmaa on kiinnitetty ja varmistettu että kiilat eivät irtoa, voidaan keskisalkoa pystyssä pitävä taistelija vapauttaa tehtävästään ja siirtää kiila-osastoon. Kiilojen ollessa jämptisti aloillaan, voidaan teltan kasaajat siirtää telttakeppien kera teltan sisätiloihin oven kautta.

6. Telttakeppien asennus

Tässä vaiheessa siirrytään telttaan telttakeppien kanssa. Telttakeppejä pitäisi olla 11 kpl, joista kaksi on lievästi muita pidempiä. Nämä kaksi pidempää keppiä ovat mitä todennäköisimmin oviaukon laidoille sijoitettavat telttakepit.

Itse telttakeppien kiinnitys tapahtuu siten, että ne pujautetaan teltan kulmien yläreunoista löytyviin nahkalenkkeihin ja kammetaan vasta sen jälkeen alhaalta työntäen pystyasentoon. Teltan liepeestä löytyy telttakeppejä varten kupit, joiden avulla kepit eivät painu liian syvälle pehmeään maahan ja näin myös liepeet pysyvät aloillaan.

Bonus-vaiheet

Tässä lyhyessä kappaleessa käsitellään kaminan asentamista sille tarkoitettuun telineeseen sekä kuivaustelineen asentamista teltan huipun sovitekappaleesta roikkuviin jousihakoihin.

Kaminan asentaminen

Kamina sovitetaan kehtoon asettamalla sen piippuosa ensin telineen piippusovitteeseen, sen jälkeen kaminaa kallistamalla se saadaan asetettua lepäämään telineen tukijalkojen poikki kulkevan tangon päälle. Kamina tulee asentaa telineeseen se oikea reuna ensin, ei väärä, jotta kaminan pohjassa olevat syvennykset osuvat poikkitangon kohdille.

Jos kaminaa käytetään, tulee olla tarkkana ettei mitään paloarkaa pääse koskemaan piippuun. Myös jos keskisalon pystytyksessä käytettiin naruja ja ne ovat yhä sidottuna piippuun, tulee ne ottaa pois ennen kaminan käyttöä (saattaa olla vaikeaa tässä vaiheessa).

Paloturvallisuudesta vielä sen verran, että jos kaminan läheisyydessä on paloarkaa maata (heinää, kukkasia, kalsareita) on erittäin tärkeätä raivata vaikkapa lapiolla sitä sen verran pois, ettei mikään pääse vahingossakaan syttymään esimerkiksi kaminasta lentävästä kipinästä. Kova jätkä raivaa koko teltan alueen, niinkuin me teemme. Lisäksi ensisammutusvesi (vähintään pari litraa) täytyy pitää käden ulottuvilla. Eräs tärkeimmistä kaminaan liittyvistä asioista on myös kipinävahti, jonka tehtävä on vahtia kaminaa aina, kun se on päällä.

Kuivaustelineen asennus

Kuivausteline, eli se neljästä toisiinsa metallilenkeillä kiinnitetyistä kepeistä koostuva ihmehärpäke, kiinnitetään teltan huipun sovitteesta roikkuviin jousihakoihin. Tämä yksinään ei kuitenkaan rajoita tarpeeksi kuivaustelineen liikettä, eli kuivausteline ja sillä olevat vaatteet saattavat heilahtaa kiinni tulikuumaan piippuun ja aiheuttaa vaaratilanteen. Kuivausteline tulee varmistaa narulla siten, että jokaisesta telineen kulmasta vedetään kiinnitysnarut teltan kattorakenteisiin. Mikäli kuivaustelinettä ei saada pysymään irti piipusta, ei sitä saa käyttää kaminan kanssa.

Teltan kasaaminen valmis

Tehtävä suoritettu!

Ruotsalainen puolijoukkueteltta on nyt pystytetty! Varmista vielä tässä vaiheessa että kaikki kiilat ovat yhä tukevasti kiinni maassa ja kaminan piipussa ei ole kiinni naruja.

Lyhyesti

  1. Valitse sopiva telttapaikka
  2. Kiinnitä metallinen kaminan piipun sovitekappale telttakankaaseen
  3. Levitä telttakangas teltan kasaamispaikalle
  4. Kokoa keskisalkona toimivan kaminan piippu, kiinnitä se sovitekappaleeseen ja pystytä teltta
  5. Kiinnitä kiilat
  6. Asenna telttakepit
  7. Asenna kamina
  8. Asenna ja varmista kuivausteline

Kommentit